Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Význam vykázání pro osoby ohrožené domácím násilím  • Vykázání vytváří možnost pro zásah státu do vztahu osob, mezi nimiž dochází k domácímu násilí, a to zásadním způsobem, že se násilná osoba vykáže na určitou dobu ze společného obydlí.
  • Vykázání se děje bez ohledu na vůli ohrožené osoby, tudíž není vyžadován její souhlas.
  • Vykázání vytváří ohrožené osobě jistý časový prostor, během něhož má možnost bez psychického či jiného nátlaku násilné osoby pochopit situaci, ve které se nachází, uspořádat si vlastní záležitosti za využití např. návrhu na rozvod manželství, podání trestního oznámení atd., a to za pomoci specializovaných pracovišť, které poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím.
  • V případě, že dojde k rozhodnutí o vykázání je ohrožená osoba kontaktována do 48 hod od vydání rozhodnutí pracovníky intervenčního centra, kteří ohrožené osobě pomohou zorientovat se v její situaci, informují ji o možnostech dalšího řešení, poskytnou sociální, právní a psychologické poradenství. Případně zprostředkují i návazné odborné služby a azylové ubytování.
  • Ohrožená osoba tedy nemusí sama pomoc a informace vyhledat, ale pomoc je jí nabídnuta, formou přímé poradenské pomoci, pracovníky intervenčního centra.Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 7.1.2010
Redakční Systém redaQ