Dnes je pondělí 25. říjen 2021, svátek má Beáta, zítra Erik


StalkingStalking = nebezpečné pronásledování je od 1.1.2010 v ČR trestným činem dle § 354, zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku.

Dle české právní úpravy se trestným činem nebezpečného pronásledování rozumí:
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že,
     a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
     b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
     c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elekronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
     d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
     e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
     a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
     b) se zbraní, nebo
     c) nejméně se dvěma osobami.

Z pohledu psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost.     

Obětí nebezpečného pronásledování se může stát kdokoliv! Pro oběť je důležité uchovat všechny důkazy obtěžování např. dopisy, e-mail zprávy, SMS zprávy apod. Tyto důkazy napomáhají policii při následném objasňování trestného činu. Pro zvýšení bezpečnosti se oběti doporučuje přerušit veškeré kontakty s pronásledovatelem a změnit své dosavadní zvyky, tzn. změnit místa, která pravidelně navštěvuji (obchody, restaurace apod.), změnit zavedené trasy do a z práce, změnit telefonní čísla, e-mail adresy, případně dle možností i bydliště. Důležité je také nedávat nové údaje osobě, které nemohu plně důvěřovat.

Pronásledovatelem bývá nejčastěji bývalý partner/ka či bývalý manžel/ka. Může to však být i kolega/kolegyně z práce, soused/ka či jiná nám známá osoba. Svoji oběť může například obtěžovat prostřednictvím zasílaných dopisů, e-mail zpráv, SMS zpráv, opakovaných telefonátů, dárků či pozorováním a sledováním oběti apod.

Pokud se nacházíte v roli oběti nebezpečného pronásledování, požádejte o pomoc osobu, které důvěřujete (rodiče, přátelé, sousedé apod.), nebo kontaktujte policii, či jné specializované zařízení či poradnu, jejichž kontakty najdete ZDE ...

 

         
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 13.5.2011
Redakční Systém redaQ