Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Situace po odchodu • Minimalizujte kontakt s násilnou osobou (osobní i telefonický).
 • Je-li nutné setkání, tak za přítomnosti dalších osob (ne na osamělém místě, v bytě a bez další osoby).
 • Nedávejte násilné osobě klíče od nového bydliště.
 • Jestliže partner odešel ze společného obydlí, zjistěte si, zda můžete vyměnit zámek u dveří (specializovaná pracoviště hledejte pod kontakty zde).
 • Informujte o situaci své blízké a kolegy, požádejte je, aby také chránili Vaši bezpečnost a násilné osobě nesdělovali Vaše osobní údaje (adresu, telefonní číslo apod.).
 • Děti si předávejte na veřejném místě, případně za přítomnosti třetí osoby.
 • Informujte školu/školku, kdo je oprávněn děti vyzvedávat (který rodič má děti svěřeny do péče). Poučte děti o tom, kdo je může vyzvedávat.

V případě obtěžování a pronásledování:

 • změňte telefonní číslo, případně si pořiďte druhé telefonní číslo,
 • je-li to nutné a možné změňte bydliště, vyhledejte utajené azylové ubytování (kontakty najdete zde),
 • měňte trasy, kudy chodíte domů či do práce,
 • je-li to možné, nenavštěvujte stejná místa jako v době trvání vztahu,
 • požádejte kolegy na pracovišti, aby Vás informovali, pokud se bývalý partner pohybuje v blízkosti pracoviště,
 • nechoďte osamoceně, buďte připraveni se bránit,
 • v případě napadení volejte o pomoc, vyhledejte lékaře a policii,
 • trvejte na svých právech a nebojte se vyhledat odbornou pomoc.Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 12.1.2010
Redakční Systém redaQ