Dnes je pondělí 25. říjen 2021, svátek má Beáta, zítra Erik


Senioři a domácí násilíJste SENIOR a jste osoba ohrožená domácím násilím?

 • Vy nenesete zodpovědnost za jednání svého partnera! nebo jiného příbuzného!
 • Nikdo, ani Vy, není povinen snášet týrání a násilí!
 • Nikdo nemá právo Vás ponižovat a ubližovat Vám!
 • Není důvod pro pocity viny a studu!
 • Chyba je v násilné osobě, NE ve Vás!
 • Nenechejte nikoho, aby Vás týral, většinou je první útok pouze začátek! Vyhledejte pomoc!

Co je násilí na seniorech?

 • Jedná se o donucovací chování užívaného jednou osobou k ovládání jiné nebo jiných osob, donucování probíhá jakýmkoliv způsobem.
 • Může mít rozmanité podoby: hrubé nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, zesměšňování, omezování vlastní svobody, ekonomické vydíraní, vyhrožování až po přímé fyzické ubližování.
 • Hlavním rysem takového chování je jeho dlouhodobost, opakovanost a téměř neustálá každodenní přítomnost, stejně jako to, že násilná osoba je často v Vámi blízkém vztahu.
 • U seniorů nelze hovořit pouze o problému „domácího“ násilí. POZOR - existuje i tzv. „ústavní“ násilí = institucionalizované násilí odehrávající se např. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců.

Co znamená ústavní „institucionalizované“ násilí ?

 • Násilí, které se odehrává například v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou.
 • Ústavního násilí se na seniorech nejčastěji dopouští pracovníci zdravotní nebo sociální služby, dobrovolní pečovatelé a lékaři.
 • Ústavní násilí zahrnuje bezdůvodné omezování osobní svobody, přivazování, odpírání jídla, odpírání pití, ponižování, zanedbávání, zdůrazňování nadbytečnosti, nadměrné podávání léků, ignorování požadavků apod.

Jak se může násilí na seniorech projevovat ?

 • Fyzické – bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, omezování pohybu či odpírání jídla.
 • Psychické a citové – nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, odpírání návštěv a zdůrazňování nepotřebnosti seniora.
 • Finanční a majetkové – přisvojování si důchodu, nátlak na změny v závěti, omezování vlastních práv.
 • Sexuální – ze strany jiných klientů ústavní péče nebo členů rodiny.
 • Zanedbávání – opomíjení potřeb seniora, neposkytování potřebné pomoci, odpírání péče, jídla, pití atd.

Kde hledat pomoc?

 • Neváhejte a vyhledejte pomoc specializovaných pracovišť, více naleznete v kontaktech zdeTyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 12.1.2010
Redakční Systém redaQ