Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Prozatím nechci nebo nemohu odejít



Jste-li napadáni či se Vám nedostává dostatečné péče v zařízení pečujícím o seniory či ve Vaší domácnosti (od spolubydlících, pečovatelů, rodinných příslušníků):

Vyhledejte některé ze specializovaných poradenských zařízení jestliže:

 • si nejste jisti, zda to, co ze strany druhé osoby zažíváte, je v pořádku a normální,
 • nevíte, co v situaci násilí můžete dělat a na co máte právo,
 • potřebujete podporu.

(Kontakty najdete zde.)

 • Nemůžete-li si sami získat podrobnější informace, požádejte o to důvěryhodnou osobu, která je s Vaší situací seznámena.
 • Zvažte, komu o násilí můžete říci a kdo Vám případně může pomoci (přátelé, sousedé, odborné pracoviště, lékař, pečovatelka – sociální pracovnice).
 • Domluvte si s nimi signál, podle kterého poznají, že potřebujete pomoci.
 • Zjistěte si, jaké jsou možnosti změny Vašeho ubytování (v rámci rodiny, jiné zařízení, azyl apod.).
 • Udržujte kontakt s přáteli, sousedy.
 • Trvejte na dodržování Vašeho soukromí v bytě i v ústavu.
 • Trvejte na svém právu, lékař/ka, pečovatelé, sociální pracovníci, pomáhající dobrovolníci, rodina mohou vstupovat do Vašeho bytu/pokoje.
 • O svých záležitostech máte právo rozhodovat sami a máte právo na informace.
 • Nepodepisujte žádné dokumenty bez porady s právníkem (ani dětem či dalším rodinným příslušníkům, pečovatelům). Sociálně právní poradenství Vám bezplatně poskytnou specializovaná pracoviště která naleznete pod kontakty zde
 • Důležité dokumenty mějte na bezpečném místě.

Pro případ napadení a v situaci napadení:

 • V klidu si rozmyslete, co si počnete v případě napadení.
 • Rozpoznejte pro Vás bezpečná místa v obytném prostoru.
 • Promyslete si případné únikové cesty z obytného prostoru.
 • Promyslete si, kam v případě úniku půjdete, jak a kudy se tam dostanete.
 • Jestliže chcete a můžete utéct, využijte vhodnou příležitost.
 • Domluvte se se sousedy/spolubydlícími, aby v případě incidentu volali policii.
 • Odstraňte snadno dostupné předměty, které by Vás mohly vážně zranit.
 • Promyslete si důvod, pro který můžete bezpečně opustit domácnost/zařízení (za účelem vyhledání pomoci či úniku).
 • Využívejte osvědčené strategie komunikace s násilnou osobou (jen Vy sám/a víte nejlépe jak mluvit s násilnou osobou, aby nedocházelo ke zhoršení Vaší situace) .

Po napadení a v situaci zanedbávání:

 • Jste-li zraněni nebo máte zdravotní potíže, vyhledejte lékaře, informujte ho o situaci a žádejte o zápis do zdravotní dokumentace.
 • Uchovávejte důkazy o fyzickém násilí (lékařské zprávy, fotografie modřin a zranění apod.) na bezpečném místě.
 • Je-li to možné, situaci fyzického násilí a zanedbávání řešte s policií.
 • Informujte příslušného lékaře/ku, pečovatelku či sociální pracovnici, rodinu.
 • O násilí a zanedbávání (pokud se děje v ústavním zařízení) můžete informovat zřizovatele příslušného zařízení (obec, město, kraj), nejlépe písemně.
 • Je-li vás v zařízení pečující o seniory více, co zažíváte násilí či zanedbávání, hledejte řešení společně.
 • Vyhledejte specializovaná zařízení. Kontakty najdete zde.



Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 12.1.2010
Redakční Systém redaQ