Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Partneři interdisciplinární spolupráceStátní instituce

Policie ČR, skupina domácí násilí

zaměření na odhalování trestných činů a přestupků páchaných v souvislosti s domácím násilím na celém území města Brna a jejich šetření, včetně preventivního působení proti možnému ohrožení osob ohrožených domácím násilím ze strany násilných osob

Městské státní zastupitelství v Brně

zaměření na trestní postih násilných osob/pachatelů domácího násilí

Městský soud v Brně

zaměření na civilní a trestní soudnictví

Probační a mediační služba ČR

provádí probace stanovené zákonem/soudním rozhodnutím a mediace v rámci ustanovení trestního řádu

Fakultní nemocnice Brno www.fnbrno.cz

zajištění lékařské péče a ošetření v rámci specializovaných pracovišť , včetně poskytování konzultací, poradenství osobám ohroženým domácím násilím, včetně možnosti využití krizových lůžek v rámci Krizového centra

Městské instituce

Odbory MMB www.brno.cz

OZ

koordinace aktivit vzájemné spolupráce v oblasti prevence domácího násilí a pomoci osobám ohroženým domácím násilím

OVV

provádí druhostupňové správní řízení (přestupkové řízení), v oblasti domácího násilí se jedná o přestupky proti občanskému soužití a majetku

OŠMT

zaměření na oblast výchovy a vzdělávání žáků

OSP

mimo jiné poskytuje ochranu práv a zájmů dětem, na kterých byl spáchán trestný čin (nebo je podezření z spáchání) ohrožující jejich život, zdraví, lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění

ÚMČ Brno

přestupková oddělení ÚMČ

se zaměřením na řízení o přestupku proti občanskému soužití a majetku

oddělení sociálně právní ochrany dětí

se zaměřením na ochranu práv a zájmů dětí, na kterých byl spáchán trestný čin (nebo je podezření z spáchání) ohrožující jejich život, zdraví, lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění

SZZ II Brno www.polza.cz/pomoc.htm

v rámci Kontaktního a psychoterapeutického centra pro oběti DN poskytuje psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, včetně psychologické pomoci osobám násilným

Městská policie Brno

zajišťování a řešení místních záležitostí veřejného pořádku a odhalování přestupků i v souvislosti s problematikou domácího násilí

Manželská a rodinná poradna

zaměření na rodinné poradenství, krizovou intervenci, psychologické poradenství, psychoterapii apod.

Nestátní neziskové organizace

Persefona, o.s. www.persefona.cz

poskytuje pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění

 

 

Spondea při ČČK Brno, o.p.s., www.spondea.cz www.ic-brno.cz

IC – intervenční centrum pro JmK
nabízí pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím za účelem zajištění jejich bezpečí

Krizové centrum pro děti a mládež
nabízí dětem, dospívajícím a jejich rodičům péči psychologa, podpůrné terapeutické aktivity, sociálně právní poradenství, rodinnou terapii a mediaci

 

Magdalenium, o.s. www.magdalenium.cz

poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím včetně azylového utajeného ubytování, krizové intervence, poradenství, psychologické pomoci apod.

 

 

 

Bílý kruh bezpečí, o.s. www.bkb.cz

poradna pro oběti trestných činů (včetně osob ohrožených domácím násilím) se zaměřením na poskytování psychologické pomoci, krizové intervence, poradenství apod.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 12.1.2010
Redakční Systém redaQ