Dnes je úterý 30. listopad 2021, svátek má Ondřej, zítra Iva


Interdisciplinární tým města Brna pro oblast domácího násilí (IDT)4.2.2009

V městě Brně již od roku 2005 funguje Interdisciplinární tým města Brna pro oblast domácího násilí (dále jen „IDT“), který je koordinován Odborem zdraví MMB. Odbor zdraví Magistrátu města Brna získal zmocnění ke koordinaci, postupů a aktivit v oblasti mezioborového řešení problematiky domácího násilí a pomoci ohroženým osobám, prohlášením vydaným k této problematice a schváleným Radou města Brna. Do dnešní podoby se IDT vyvíjel a profiloval postupně, navazováním užší koordinované spolupráce se zástupci státních, příspěvkových a neziskových organizací působících na území města Brna. V současné době IDT tvoří více než 20 zástupců, profesionálních pracovníků pomáhajících organizací. Základním posláním IDT je zajištění a koordinace mezioborové spolupráce aktivit v oblasti prevence domácího násilí a v oblasti pomoci osobám ohroženým, vzájemný přenos poznatků a zkušeností, zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice domácího násilí, zvyšování odborných znalostí u pomáhajících profesí a pravidelné vyhodnocování situace v oblasti domácího násilí v městě Brně. Činnost IDT je zaměřena na všechny osoby ohrožené domácím násilím bez rozdílu věku a pohlaví, tedy na muže, ženy, seniory, děti, zdravotně handicapované apod. Výsledkem práce IDT jsou i tyto webové stránky, které vznikly v rámci projektu Odboru zdraví MMB realizovaného v roce 2009. IDT se tak snaží zajistit maximální informovanost osob ohrožených domácím násilím a široké veřejnosti vůbec, za účelem včasné detekce domácího násilí a následného stop problému, za využití všech dostupných a moderních informačních kanálů.« zpět na přehled aktualit


Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 24.10.2013
Redakční Systém redaQ