Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Mýty o domácím násilí versus realitaDomácí násilí se vyskytuje pouze v sociálně slabších vrstvách.
Pravda: Domácí násilí se týká všech lidí bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, rasu a náboženství.

Příčinou domácího násilí je alkoholismus partnera.
Pravda: Alkoholismus není příčina a ani omluva domácího násilí.

Situace nemůže být tak vážná, jinak by násilnou osobu její partner opustil.
Pravda: Násilné osoby svým partnerům vyhrožují, že v případě odchodu ublíží jejich dětem nebo jim. Zůstávají tedy ze strachu, ale nikdy ne proto, že by s násilnou osobou souhlasili.

Domácí násilí je chybou ohrožené osoby, vinu nelze svalovat pouze na stranu osoby násilné.
Pravda: Provokace, ať už skutečná, či smyšlená, opakované násilí neomlouvá. Za násilné chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba.

Ohroženou osobu i násilnou osobu lze na první pohled rozeznat.
Pravda: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domova. Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Ohrožená osoba se za svoji situaci stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv svěřit.

Domácí násilí je okrajová záležitost, která se vyskytuje jen zřídka.
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí zažilo 38% žen.

Rodinná terapie může problémy vyřešit.
Pravda: Terapie může vyřešit partnerské problémy. Násilí však znamená problém vycházející ze strany agresora a ke změně může dojít pouze tehdy, když násilná osoba převezme za své chování plnou odpovědnost.

Domácí násilí je soukromá záležitost.
Pravda: Domácí násilí je kriminální, nikoliv soukromá záležitost a musí být postihováno.

Domácí násilí jsou spíše hádky, tzv. „Italské manželství“.
Pravda: Je nutné odlišit hádku – kdy stojí proti sobě dva jedinci ve stejné pozici a domácí násilí – kde na jedné straně stojí vystrašená ohrožená osoba a proti ní osoba násilná.

Ohrožené osoby domácím násilím mají toto násilí ve vztahu rády.
Pravda: Jedná se o druhý nejčastější mýtus. Pravdou ale je, že nikdo netouží po soužití, které je stále provázené bitím, ponižováním a psychickým terorem.

Zdroj: Persefona, o.s. a www.ic-brno.cz
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 26.1.2010
Redakční Systém redaQ