Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Jak mohu pomoci  • Víte-li o někom, kdo je osobou ohroženou domácím násilím nebojte se nabídnout svoji pomoc. Zjistěte si základní informace týkající se specifik domácího násilí (více informací k domácímu násilí naleznete zde). Dopředu zvažte jaké formy pomoci jí můžete nabídnout (informace, doprovod, ubytování, materiální zajištění apod.).
  • Počítejte však s tím, že taková osoba se za svoji životní situaci zpravidla stydí a není pro ni jednoduché o tom, co prožívá, hovořit. Může se Vám dokonce stát, že Vaši pomoc odmítne. I v takovém případě je dobré jí dát signál, že bude-li potřebovat pomoci, může se na Vás obrátit.

Jakou pomoc můžete osobě ohrožené domácím násilím nabídnout?

  • Podpořte ji, aby v případě fyzického napadení vyhledala lékařskou pomoc a nechala si udělat záznam o zdravotním stavu. Jedná se o velmi důležité důkazy, které je vhodné mít pro případ trestního oznámení k dispozici.
  • Pokud se tak rozhodne, podpořte ji v tom, aby napadení nahlásila na policii.
  • Jste-li svědkem napadení, volejte policii.
  • Pomozte jí rozšířit kontakty s osobami, které jsou pro ni důvěryhodné.
  • Pomozte jí zprostředkovat potřebné informace. Zpravidla potřebuje vědět, co má dělat v případě napadení, setrvání v násilném vztahu a odchodu z domácnosti. Potřebuje se orientovat v tom, jak sobě a dětem zajistit bezpečí. Jaké má právní a sociální možnosti. Poraďte ji Vy a nebo ji nasměrujte na odborné pracoviště pomáhající osobám ohroženým domácím násilím.
  • Vysvětlete jí, že když vyhledá poradenskou pomoc, ještě to neznamená, že musí začít činit radikální kroky (např. podat trestní oznámení, požádat o rozvod apod.). Cílem takového setkání je získat informace, na základě kterých se může rozhodovat jak postupovat dále.
  • V případě, že zvažuje odchod od partnera, vytvořte bezpečnostní plán. Nikdy jí nenuťte bezpečnostní plán, o kterém by si myslela, že je pro ni a děti riskantní (více informací k bezpečnému odchodu naleznete zde). Mějte na paměti, že odchod bývá nejnebezpečnějším okamžikem.
  • Poskytněte jí doprovod na policii, k lékaři, na OSPOD apod., nebo najděte někoho, kdo může jít s ní. Je-li to potřeba pomožte jí zajistit ubytování např. azylové, u příbuzných atd.

Myslete také na svoji bezpečnost! V případě potřeby se i Vy obraťte na pracoviště pomáhající osobám ohroženým DN!
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 12.1.2010
Redakční Systém redaQ