Dnes je úterý 25. leden 2022, svátek má Miloš, zítra Zora


Internetová poradnaPravidla poradenství v internetové poradně IDT Brno (Interdisciplinárního týmu města Brna)

Internetové poradenství (dále jen „IP“)má za úkol vymezit aktuální problém klienta, informovat ho o možnostech řešení obtížné situace a nasměrovat ho na odbornou pomoc.

IP je určeno všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu pohlaví a věku, které se setkaly s jakoukoli formou domácího násilí a dostaly se tak do nepříznivé sociální situace. Všem osobám, které problematika domácího násilí zajímá. Všem osobám, které ví o problému domácího násilí ve svém okolí a chtěli by pomoci.

Na Váš dotaz zaslaný do internetové poradny budou odpovídat odborní pracovníci těchto organizací:

  • Spondea při ČČK Brno, o.p.s. (Krizové centrum pro děti a mládež a Intervenční centrum Brno pro Jihomoravský kraj) - Intervenční centrum Spondea nabízí odbornou pomoc a podporu všem osobám, které jsou ohroženy domácím násilím. Pomoc je poskytována všem ohroženým bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti.
  • Magdalenium, občanské sdružení - Provozuje azylové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím. Poskytuje ženám bezdětným i s dětmi azylové ubytování s následným psychologickým, sociálním a právním poradenstvím. Adresa zařízení je neveřejná.
  • Persefona, občanské sdružení - Poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým domácím násilím, obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Pomoc je poskytována bezplatně všem osobám starším 18 let, bez rozdílu pohlaví a národnosti.

O proběhlé komunikaci je uchováván krátký záznam, který se archivuje, při plném zachování anonymity. Záznam je dostupný pouze pracovníkům příslušných organizací, které se na IP podílí a slouží k jejich rychlejší orientaci v případech opakovaného kontaktování.

E-mailová adresa pisatele nebude zveřejňována.

Všichni pracovníci zajišťující IP jsou vázáni mlčenlivostí s výjimkou informací, které podléhají oznamovací povinnosti. Řídí se etickým kodexem pracovníka daného zařízení, který je k dispozici na webových stránkách příslušného zařízení.

Váš dotaz bude zodpovězen do 3 dnů od jeho odeslání příslušným pracovníkem Vámi zvoleného zařízení. Pracovníkům ostatních zařízení podílejících se na internetovém poradenství bude Váš dotaz nepřístupný.

V případě, že dojde ke zneužití internetového poradenství, nebo v situacích, které odporují etickému kodexu či morálnímu přesvědčení pracovníka (např. vulgární vyjadřování), má pracovník právo na takový e-mail neodpovídat.

Zasláním dotazu do internetové poradny pisatel potvrzuje souhlas s pravidly provozu internetového poradenství.

 

Zeptejte se

Captcha

Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 26.1.2010
Redakční Systém redaQ