Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Informace k rozvodu • Manželství může být soudem, na návrh některého z manželů, rozvedeno.
 • Doba rozvodového řízení a jeho průběh se liší.
 • Rozeznáváme rozvod:
  „Nesporný“ – rozvod na základě dohody mezi manžely,
  „Sporný“ – v případě, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí a nelze dosáhnout dohody.
 • Další informace k rozvodovému řízení a jeho průběhu Vám poskytnou specializovaná pracoviště apod.

(kontakt na ně hledejte zde)

Rozhodnete-li se pro rozvod:

 • Pořiďte si ověřené kopie všech důležitých dokumentů. To se týká zejména nájemních a kupních smluv k bytu samotnému i k veškerému dalšímu nemovitému majetku apod.. Odneste si svůj rodný list a oddací list.
 • V případě, že máte společné účty, zřiďte si svůj vlastní účet znějící pouze na vaše jméno a na něj vkládejte své peníze.
 • Přesměrujte si veškerou poštu z místa svého bydliště do zaměstnání nebo si vyřiďte P.O.BOX.
 • Určitě nezapomeňte na svůj pas a pas svých dětí. Pokud má Váš manžel děti v pasu zapsány, upozorněte pasové oddělení na skutečnost, že se rozvádíte.


Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 26.1.2010
Redakční Systém redaQ