Dnes je úterý 30. listopad 2021, svátek má Ondřej, zítra Iva


Domácí násilí v českém právu • Existence domácího násilí byla v ČR dlouhou dobu vnímána jako soukromá záležitost.
 • Postupně společnost přijala skutečnost, že domácí násilí je jev, který má celospolečenský dopad a vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných institucí.
 • V platném českém právu nebyl do roku 2007 pojem domácí násilí vůbec definován.
 • Česká republika se přijetím zákonů vztahujících se k problematice domácího násilí přihlásila k řešení problematiky domácího násilí a současně deklarovala nulovou toleranci k násilí a závazek ochrany osob ohrožených.

Právní rámec problematiky domácího násilí zakotvuje tři pilíře pomoci (PČR, IC, Justici ) a je tvořen těmito zákony:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Upravuje zřizování a provoz intervenčních center (IC).
 • IC jsou poradenská zařízení pro osoby ohrožené DN.

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.

 • Jeho podstatou je možnost zásahu státu do vztahu dvou osob, a to v jejich společném obydlí, pokud je jedna osoba druhou ohrožena.
 • Tímto zásahem je institut vykázaní

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon upravuje oprávnění policisty rozhodnout o vykázání ze společného obydlí, zákazu vstupu do něj a zákazu navazování kontaktu s osobou ohroženou.

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

 • Upravuje trestní postih projevů domácího násilí.
 • Upravuje trestní postih projevů nebezpečného pronásledování, tzv. stalking.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 • Upravuje postavení dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
 • Zákon rovněž upravuje oznamovací povinnosti.

Současný právní rámec tedy vytváří dostatečné možnosti jak pro ochranu osob ohrožených před domácím násilím, tak pro právní postih osob násilných a ukončení násilného jednání.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 16.9.2014
Redakční Systém redaQ