Dnes je neděle 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta


Co znamená pojem vykázání  • Vykázání je opatření, kterým se může násilné osobě na stanovenou dobu zakázat přístup do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí a také zakázat navazování kontaktu s osobou ohroženou.
  • Po dobu trvání vykázání se osobám ohroženým domácím násilím věnují pracovníci intervenčního centra a poskytují sociální, psychologické a právní poradenství.

O vykázání může rozhodnout:

  • Policista – je oprávněn (ne povinen) využít toto opatření, a to na základě vyhodnocení aktuální situace, zpravidla bezprostředně po incidentu (v případech, kdy hrozí nebezpečí páchání dalšího násilí).
  • Orgán činný v trestním řízení (tj. policista nebo státní zástupce) - je oprávněn tak učinit, je-li pachatel stíhán pro trestný čin a je nebezpečí, že bude v násilí pokračovat.
  • Civilní soud – rozhoduje o vykázání prostřednictvím tzv. předběžného opatření v případě, kdy o to navrhovatel (ohrožená osoba) požádá formou návrhu, ve kterém uvede důvody pro jeho vydání.Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví MMB ve spolupráci s IDT města Brna pro oblast domácího násilí, v rámci projektu
Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně
 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 IDT Brno
Datum poslední aktualizace 16.9.2014
Redakční Systém redaQ